Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

https://www.armoedebestrijding.be/mensenrechten-en-armoede/rechterlijke-controle/sociale-bijstand-en-maatschappelijke-integratie/arbeidsrechtbank-luik-afd-marche-en-famenne-8-september-2016/