Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Informatie- en communicatiemateriaal in het kader van de COVID-19-vaccinatiecampagne

Het doel van deze pagina is om de verschillende betrokken personen en actoren toe te leiden naar interessante informatie of instrumenten in functie van het informeren en bereiken van personen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, in het kader van de COVID-19-vaccinatiecampagne.

Pagina bekijken