Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, “De dialoog, een vruchtbare aanpak in functie van de doeltreffendheid van rechten – Agora, een inspirerend voorbeeld”, maart 2021.

Een ervaring van dialoog tussen mensen in grote armoede, vanuit hun verenigingen, en beroepskrachten van de bijzondere jeugdzorg

De nota lezen