Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De verschrikkelijke overstromingen die zich half juli in ons land hebben voorgedaan, hebben er ons op een bijzonder dramatische manier bewust van gemaakt hoe kwetsbaar we zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Maar er is nog een andere vaststelling: deze natuurramp brengt nog maar eens bestaande ongelijkheden scherper aan het licht. Deze realiteit werd benadrukt in het laatste tweejaarlijkse Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’ dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (www.armoedebestrijding.be) – een interfederale, onafhankelijke, publieke instelling die overleg organiseert met de verschillende actoren in de strijd tegen armoede en aanbevelingen doet aan de verschillende regeringen en parlementen – eind 2019 publiceerde.

Lees meer