Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Leren uit het onthaal van Oekraïners op de vlucht: aanbevelingen van zes mensenrechteninstellingen

Vandaag 22 september 2022, maken het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), Myria, Unia, het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) aanbevelingen over aan de federale en regionale beleidsmakers en privéactoren om de uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken, waarmee Oekraïense mensen op de vlucht in ons land werden onthaald, ook toe te passen op andere categorieën van personen.

Lees het gezamenlijk persbericht

Lees het gezamenlijk advies