Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Afschaffing van de « prijs van de liefde » bij de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap : een stap in de goede richting

Vandaag is het Koninklijk Besluit  in het Belgisch Staatsblad verschenen waarmee – op initiatief van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, mevrouw Karine Lalieux, die bevoegd is voor personen met een handicap, armoedebestrijding en Beliris – de “prijs van de liefde” met ingang van 1 januari 2021 wordt afgeschaft.

Lees het volledige persbericht