Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe sociale maatregelen van kracht die het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, de nieuwe ordonnantie hiervoor is enkele dagen geleden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Er is met name een sociale tegemoetkoming en een verbod op waterafsluitingen voor huishoudelijke gebruikers ingevoerd. Het gaat om twee aanbevelingen die reeds lang door het Steunpunt tot bestrijding van armoede – een interfederale en onafhankelijke publieke instelling die tot taak heeft de effectiviteit van de uitoefening van grondrechten in situaties van armoede en bestaansonzekerheid te evalueren – naar voren worden geschoven.

Lees het persbericht:

Nieuwe ordonnantie betreffende het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een belangrijke stap in de strijd tegen waterarmoede, januari 2022.