Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/01/PB-SDG-Voice-14-1-20.pdf