Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Bij het Periodiek Universeel Onderzoek van vijf jaar geleden heeft België zich er bij de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties toe verbonden om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren. Er zijn inderdaad inspanningen gedaan, zoals de recente eerste stappen naar een nationaal actieplan tegen racisme of minder mensen interneren in gevangenissen zonder dat ze de juiste psychiatrische zorg krijgen.

“Met COVID-19, in een context van groeiende sociaaleconomische ongelijkheid en migraties, stellen we vast wat voor een fundamentele rol de mensenrechten spelen in ons dagelijkse leven”, zeggen de auteurs van het nieuwe rapport dat pas is verstuurd naar de Verenigde Naties. Unia als nationaal mensenrechteninstituut voor België (NMRI-B), Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting schreven samen dit rapport. “De balans is duidelijk verdeeld”, onderstrepen de auteurs.

Lees het persbericht