Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Bijna 1 op 5 in België heeft een risico op armoede en sociale uitsluiting: ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen blijft een belangrijke prioriteit

Brussel, 16 februari 2023

Vandaag zijn de resultaten van de enquête naar inkomens en levensomstandigheden 2022 (EU-SILC) gepubliceerd. Het bevestigt dat in ons land een groot aantal mensen in situaties van armoede en sociale uitsluiting leeft. Volgens de cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, loopt 18,7 % van de Belgische bevolking – of 2.144.000 landgenoten – risico op armoede of sociale uitsluiting[1].

Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting roept de verschillende overheden dan ook op om de strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid te versterken, op de verschillende beleidsniveaus: federaal, gewesten en gemeenschappen, en lokaal.

[1] Deze Europese indicator (AROPE) combineert drie indicatoren: armoederisico op basis van inkomen (13,2 %),  ernstige materiële deprivatie (5,8 %) en huishoudens met zeer lage werkintensiteit (11,5 %).

 

Lees het hele persbericht:

Bijna 1 op 5 in België heeft een risico op armoede en sociale uitsluiting: ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen blijft een belangrijke prioriteit