Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, maandag 17 oktober

In het licht van de crisis moet armoedebestrijding richtinggevend zijn voor het beleid op alle bevoegdheidsniveaus

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen en de inflatie ongekende hoogten bereikt (11,27 % in september), wordt het voor sommige huishoudens moeilijk, of nog moeilijker, om aan hun rekeningen en basisbehoeften te voldoen. In de eerste plaats willen we aandacht vragen voor diegenen die zich al in een precaire situatie bevonden. In 2021 liep bijna een op de vijf mensen in België het risico op armoede of sociale uitsluiting. Door de energiecrisis zien deze mensen hun situatie verslechteren. Zij worden geconfronteerd met onmogelijke ‘keuzes’ tussen huisvesting, voedsel, verwarming of gezondheidszorg betalen. Daarnaast dreigen ook andere categorieën mensen, die zich tot nu toe (net) boven de armoederisicogrens bevonden, op hun beurt in langdurige armoede en bestaansonzekerheid terecht te komen. Gezien de dramatische en problematische situatie waarin verschillende bevolkingsgroepen zich bevinden moet de strijd tegen de armoede worden opgevoerd. Dit moet richtinggevend zijn voor de besluitvorming in alle sectoren en op alle bevoegdheidsniveaus.

Lees het persbericht