Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

https://www.armoedebestrijding.be/mensenrechten-en-armoede/rechterlijke-controle/bescherming-van-het-gezinsleven/grondwettelijk-hof-28-februari-2019-nr-36-2019/