Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Alternatieve woonvormen

Discriminatie

Leegstaande gebouwen

Recht op wonen
Huurprijsomkadering
Thuislozen
Uithuiszetting
Vordering collectief belang